झरने व चश्मे(हिमाचल प्रदेश)

झरने व चश्मे जिला जल
वशिष्ठ (व्यास नदी के किनारे) कुल्लू गर्म
खीर गंगा (पार्वती नदी से संबंध) कुल्लू गर्म
कसोल (पार्वती नदी से संबंध) कुल्लू गर्म
मणिकर्ण (पार्वती नदी के किनारे ) कुल्लू गर्म
रहला कुल्लू(मनाली ) ठण्डा
जयोरी (अनु नाले के पास ) शिमला गर्म
चैडविक शिमला (समर हिल ) ठण्डा
टापरी किनौर गर्म
भगसुनाथ काँगड़ा (मैक्लॉडगंज) ठण्डा
ज्वालामुखी (व्यास नदी के पास) काँगड़ा ठण्डा
लुनानी काँगड़ा ठण्डा
सुलह काँगड़ा ठण्डा
सतधारा चम्बा (पंजपूला) ठण्डा
छनछो चम्बा ठण्डा
कालिका चम्बा ठण्डा
तत्तापानी मंडी (करसोग) गर्म
कोपरा काँगड़ा ठण्डा

Leave a Reply

Your email address will not be published.