समाधि स्थल

राजघाट महात्मा गांधी
शांति वन जवाहर लाल नेहरू
विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री
किसान घाट चौधरी चरण सिंह
शक्ति स्थल इंदिरा गांधी
वीर भूमि राजीव गांधी

Leave a Reply

Your email address will not be published.